Salad sốt tương mè | Nấm nướng sốt rau gia vị | Nấu chay dưới cây sầu riêng | Tây Nguyên | Tập 7

Hướnɡ dẫn làm món chay: Salad sốt tương mè | Nấm nướng sốt rau gia vị | Nấu chay dưới cây sầu riêng | Tây Nguyên | Tập 7