Đà Lạt ngày thứ 6 Giãn Cách Xã Hội – Đi bộ quanh hồ bị phạt 2Triệu Lạ Đà Lạt – Cuộc sống Đà Lạt

Địa điểm dυ lịch: Đà Lạt ngày thứ 6 Giãn Cách Xã Hội – Đi bộ quanh hồ bị phạt 2Triệu Lạ Đà Lạt – Cuộc sống Đà Lạt